Fysikk 1 Undervisningsvideoer

Dette lages av Jostein Trondal skoleåret 2011/2012 i forbindelse med undervisning i Fysikk 1. Elevene bruker læreboka Ergo Fysikk 1 fra forlaget Aschehoug. Videoenes kapittelnummer, tittel og innhold matcher delvis læreboka, men har ellers ingen ting med forlaget å gjøre.

Alt kan benyttes fritt, så lenge det gjøres i tråd med denne lisensen: BY-NC-SA 3.0 Norge.

Pil ned Fysikk - på rett vei
1A Naturvitenskapelig Metode
1C Tid
1C Lengde
1C Måleusikkerhet
1C Språket i fysikk
1C Størrelse, måltall og enhet
1D Fart
1D Momentanfart
1D Akselerasjon
1E Bevegelsesformlene
1E Diverse om strekning fart og tid
1E Strekning som areal
1E Strekning fart tid eksempler
1F Tyngdeakselerasjon
1G Matematisk modellering

Pil ned Naturens lover
2A Masse
2A Mere Masse
2B Krefter

I dialog med mine elever høsten 2011, fant elevene ut av at de foretrakk å få presentert teori på tavla i klasserommet fremfor video. Derfor har videoproduksjonen stoppet opp på denne siden.

Pil opp Fysikk - på rett vei

1A Naturvitenskapelig Metode
Thumbnail

1C Tid
Thumbnail

1C Lengde
Thumbnail

1C Måleusikkerhet
Thumbnail

1C Språket i fysikk
Thumbnail

1C Størrelse, måltall og enhet
Thumbnail

1D Fart
Thumbnail

1D Momentanfart
Thumbnail

1D Akselerasjon
Thumbnail

1E Bevegelsesformlene
Thumbnail

1E Diverse om strekning fart og tid
Thumbnail

1E Strekning som areal
Thumbnail

1E Strekning fart tid eksempler
Thumbnail

1F Tyngdeakselerasjon
Thumbnail

1G Matematisk modellering
Thumbnail

Pil opp Naturens lover

2A Masse
Thumbnail

2A Mere Masse
Thumbnail

2B Krefter
Thumbnail