3rd Earl
Bertrand Arthur William Russell
(1872-1970)
 

Britisk filosof, logiker, lærer, kvinnesaksforkjemper og kjernevåpenmotstander. I 1895 ble han fellow ved Tritity College i Cambridge, var lecturer fra 1910 til 1916 og fikk i 1918 fyken og ble dømt til seks måneders fengsel for pasifistiske aktiviteter. I 1931 ble han medlem av Overhuset (Labour). Han var gjesteprofessor flere ganger ved amerikanske universiteter, men i 1940 ble han erklært uverdig til å være professor i filosofi ved City College i New York. Nobelspris i litteratur mottok han i 1950 og Sonningprisen i 1960.

Russell arbeidet hovedsaklig med tre grunnproblemer; hovedprinsipper i matematikk og logikk, kunnskap om den ytre verden og vitenskapens forhold til samfunnet. The Principles of Mathematics (1903) var et betydelig bidrag til analysen av matematikkens grunnbegreper. Dette arbeidet ble utbedret sammen med A. N. Whitehead i det klassiske verket Principia Mathematica (3 bind 1910-1913) og regnes som meget viktig i moderne logikk.

Etter andre verdenskrig engasjerte Russell seg i internasjonal politikk og gikk bl.a. inn for opprettelsen av en verdenregjering. Han tok også initiativ til et vitenskapelig samarbeid mellom øst og vest (Pugwashbevegelsen), og stilte seg i spissen for en internasjonal fredsbevegelse. Et ledd i hans bestrebelser var opprettelsen av Russell-tribunalet, som særlig tok sikte på å få stemplet amerikanske politikere som krigsforbrytere i forbindelse med Vietnamkrigen.

I 1948 besøkte han Norge hvor han var utsatt for en flyulykke.


Jeg har samlet en del tekster av Russell fra internet og lagt dem her. Hvis noen har andre tekster i elektronisk form så vil jeg gjerne ha en kopi..

A Free Man's Worship, 1903
A Liberal Decalogue
War Crimes in Vietnam - The Press and Vietnam, 1963
Am I an Atheist or an Agnostic?, 1947
An Outline of Intellectual Rubbish, 1943
Has Religion Made Useful Contributions to Civilization?, 1930
How I Write
How to Become a Man of Genius, 1932
Icarus or The Future of Science, 1924
Ideas That Have Harmed Mankind
Ideas That Have Helped Mankind
In Praise of Idleness
"1967" - Last Essay, 1967
Of Co-Operation, 1932
On Astrologers, 1932
On Denoting, 1905
On Modern Uncertainty, 1932
On Sales Resistance, 1932
On the Value of Scepticism
On Youthful Cynicism, 1930
Philosophy for Laymen
Political Ideals, 1917
Proposed Roads to Freedom
The Impulse to Power
The Metaphysician's Nightmare, 1954
The Problems of Philosophy, 1912
The Theologian's Nightmare, 1961
The Twilight of Science - Is the Universe Running Down, 1929
Vagueness, 1923
What is an Agnostic?, 1953
What Is the Soul?, 1928
Why I Am A Rationalist
Why I am Not a Christian, 1927